Barbarian 360SL Zobacz większe

Barbarian 360SL

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

19,99 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Barbarian 360 SL - Środek chwastobójczy
Glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo a także do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Barclay Barbarian Super 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka


Środki ochrony roślin sprzedajemy tylko użytkownikom profesjonalnym zgodnie z art. 28, art. 25 ustawy takowe preparaty mogą być zbywane osobom które

1. Są pełnoletnie

2. Ukończyły Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3.Ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4. Nie wcześniej, niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczo9nych dla użytkowników profesjonalnych

 

Dokonując zakupu, klient oświadcza iż spełnia wyżej wymienione kryteria

 

Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kliknij TUTAJ

 

Dostawa i transport środków odbywa się tylko i wyłącznie w dniach, o temperaturach dodatnich. Dostawa nie będzie realizowana w dniach o temperaturze poniżej OoC

Opinie

Napisz opinię

Barbarian 360SL

Barbarian 360SL