Roundup 360 PLUS 1L Zobacz większe

Roundup 360 PLUS 1L

Nowy produkt

ROUNDUP 360 PLUS 1L

Środek chwastobójczy

Więcej szczegółów

31,99 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Środki ochrony roślin sprzedajemy tylko użytkownikom profesjonalnym zgodnie z art. 28, art. 25 ustawy takowe preparaty mogą być zbywane osobom które

1. Są pełnoletnie

2. Ukończyły Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3.Ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4. Nie wcześniej, niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczo9nych dla użytkowników profesjonalnych

 

Dokonując zakupu, klient oświadcza iż spełnia wyżej wymienione kryteria

 

Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kliknij TUTAJ

 

Dostawa i transport środków odbywa się tylko i wyłącznie w dniach, o temperaturach dodatnich. Dostawa nie będzie realizowana w dniach o temperaturze poniżej OoC

 

Niezawodne środki ochrony roślin, nawozy oraz kwalifikowany materiał siewny. Kompleksowa obsługa w jednym miejscu. Najwyższej jakości ziarna kukurydzy odmian zachodnich i polskich.

U nas znajdziesz produkty z najwyższej półki.

Pełna ochrona kukurydzy, rzepaku i zbóż

 

ROUNDUP 360 PLUS 1L

Zawartość substancji czynnej:
glifosat związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej – 360 g/l
(28,77%).

OPIS DZIAŁANIA
Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach uprawnych kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach, oraz terenach nieużytkowanych rolniczo.
.
Roundup 360 Plus stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.


ZWALCZA PERZ KOMPLEKSOWO !!!

Chwasty wrażliwe:
dawka 1,25 l/ha:
komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne.
dawka 1,875 l/ha:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.
dawka 2,5 l/ha:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
dawka 3,75 l/ha:
bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
dawka 4,0 l/ha:
bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
dawka 6,0 l/ha:
bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia
wschodzących chwastów.
KUKURYDZA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
MARCHEW, PIETRUSZKA CEBULA, POR (Z SIEWU)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami
rośliny uprawnej (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii,
tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym
siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.
BURAK CUKROWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
3. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
C. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.
 
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY.
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w zbożach wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 - 6,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.
W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zakup  produktów  na stronie  internetowej www.market.chp-pasze.pl w dziale: strefa rolnika Agro w kategorii  środki ochrony roślin  zwanych środki ochrony roślin zgodnie z ustawą o  środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), możliwy zakup jest jedynie osobom pełnoletnim będącą osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz   posiadająca  zawarte   art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.), kwalifikacje, odbyte szkolenia  wymagane od osób  nabywających środki ochrony roślin. Decydując się na zakup potwierdzasz odbycie szkolenia i posiadanie wymaganych dokumentów. 

Opinie

Napisz opinię

Roundup 360 PLUS 1L

Roundup 360 PLUS 1L

ROUNDUP 360 PLUS 1L

Środek chwastobójczy