Informacje

Ostatnio przeglądane

Nowy Zaprawa nasienna SYRIUS  02 WS 300g Zobacz większe

Zaprawa nasienna SYRIUS 02 WS 300g

Nowy produkt

Ostatnie egzemplarze!

21,50 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Zawartośc substancji czynnej:

tebukonazol (ZWIĄZEK  Z GRUPY TRIAZOLI )  - 20 g/kg (2%)

OPIS DZIAŁANIA
Syrius 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu układowym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw
ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i
jarego przed chorobami grzybowymi.
Etykieta środka ochrony roślin Syrius 02 WS, załącznik do zezwolenia MRiRW
1/4

Środki ochrony roślin sprzedajemy tylko użytkownikom profesjonalnym zgodnie z art. 28, art. 25 ustawy takowe preparaty mogą być zbywane osobom które

1. Są pełnoletnie

2. Ukończyły Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3.Ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4. Nie wcześniej, niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczo9nych dla użytkowników profesjonalnych

Dokonując zakupu, klient oświadcza iż spełnia wyżej wymienione kryteria

Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi