Informacje

Ostatnio przeglądane

Nowy Zaprawa nasienna CERTICOR 050 FS 5L Zobacz większe

Zaprawa nasienna CERTICOR 050 FS 5L

Nowy produkt

Certicor® – ekonomiczne rozwiązanie dla rolników zaprawiających nasiona zbóż we własnym zakresie

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

630,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Certicor® – ekonomiczne rozwiązanie dla rolników zaprawiających nasiona zbóż we własnym zakresie

Certicor® 050 FS

Połączenie dwóch substancji czynnych gwarantuje wysoką skuteczność przeciwko chorobom zbóż.


Metalaksyl M

  • Systemiczny fungicyd o działaniu profilaktycznym i leczniczym
  • Skuteczny w zwalczaniu chorób przenoszonych przez ziarno i glebę; takich jak np. Phytium spp. (zgorzel siewek)

Tebukonazol

  • Systemiczny mechanizm działania
  • Silna aktywność ochronna i lecznicza
  • Skuteczny przeciwko śnieciom i głowniom

Środek grzybobójczy przeznaczony do przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa w celu zwalczania chorób grzybowych.

 

Zawartość substancji czynnych:
metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów) – 20 g/l (2,05%),
tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 30 g/l (2,95%).

 

I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa w celu zwalczania chorób grzybowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
ZBOŻA
1. Pszenica ozima i jara
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody


2. Jęczmień ozimy i jary
zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody

 

3. Pszenżyto jare
zgorzel siewek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody


4. Owies
zgorzel siewek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody


III TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

 

IV SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.
Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Certicor 050 FS. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.
Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia.
Zaprawiać z włączonym mieszadłem.
Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna.
Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą.
Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Środki ochrony roślin sprzedajemy tylko użytkownikom profesjonalnym zgodnie z art. 28, art. 25 ustawy takowe preparaty mogą być zbywane osobom które

1. Są pełnoletnie

2. Ukończyły Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3.Ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4. Nie wcześniej, niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczo9nych dla użytkowników profesjonalnych

Dokonując zakupu, klient oświadcza iż spełnia wyżej wymienione kryteria

Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi